April 13, 2018

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. to kolejne po stalinizmie i realnym socjalizmie oblicze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), jeszcze jedna formą przemocy komunistycznej władzy wobec społeczeństwa, któremu w latach 1944-1947 narzucono, wbrew jego woli, porządek będący jedynie w interesie rządzących. Stan wojenny stanowił reakcję na postawę znacznej części Polaków, którzy podjęli próbę rewizji ustroju społeczno-politycznego w Polsce. Poprzedzające stan wojenny wydarzenia z lat 1980-1981 dały początek tzw. karnawałowi Solidarności, oznaczającemu 16-miesięczny rozwój czegoś więcej niż związek zawodowy –...

February 16, 2018

Cechą charakterystyczną archiwistyki IPN jest posługiwanie się w dużej mierze metodyką organów bezpieczeństwa. Jest to naturalnym rezultatem głównej metody badawczej polskiej archiwistyki, czyli metody rekonstrukcji zespołu archiwalnego znanej od końca XIX w., której efektem jest odtworzenie procesu aktotwórczego dokumentacji wraz z całym bagażem terminologicznym języka źródeł i ich ewidencji. W ten sposób archiwista nowo utworzonego IPN, analizując powstawanie dokumentacji komunistycznych służb bezpieczeństwa i wytwarzanie się relacji między nimi, powstawanie jednostek kancelaryjnych i relacji między nimi, tworzenie się registr...

February 3, 2018

W książce Normana Daviesa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. pt. Orzeł Biały Czerwona Gwiazda natrafiamy na tyleż tajemniczy, co potraktowany bardzo zdawkowo, fragment dotyczący składów personalnych bolszewickich komitetów rewolucyjnych. Wśród osób, które w oczywisty sposób dopuściły się zdrady ojczyzny i zasiliły administracyjno-wojskowe twory okupanta, jakimi były komitety rewolucyjne, zwane z sowiecka rewkomami (głównie Żydzi z Bundu i Poalej-Syjon, członkowie i sympatycy Komunistycznej Partii Polski, Związku Zawodowego Robotników Rolnych, nieukształtowani narodowo wyrobnicy-analfabeci, przestępcy uwolnieni przez bolszewik...

December 20, 2017

Wstęp

Powojenne szkolnictwo polskie poddane zostało radykalnym przemianom wplecionym w proces sowietyzacji kraju, które pozwalają na kreślenie ich mianem rewolucyjnych w sferze strukturalnej a zwłaszcza ideowej. Nie może zatem dziwić, że na czele Resortu Oświaty PKWN postawiono Stanisława Skrzeszewskiego, przedwojennego działacza kominternowskiego przybyłego z ZSRR. Kierunek zmian programowo-ideologicznych powojennej szkoły firmować miał Wydział Reformy Szkolnej Resortu Oświaty PKWN z Eustachym Koroczko na czele, a po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy – Departament Reformy Szkolnej i Programów Ministerstwa Oświaty, któremu p...

December 19, 2017

Prolog. Słowo o genetyce archiwalnej

Archiwalna zasada proweniencji, bo do niej właściwie sprowadzają się poniższe rozważania, nadal stanowi kluczową w polskiej archiwistyce. Pomimo pojawienia się nowych możliwości technologicznych w zakresie zapisu, a przede wszystkim wyszukiwania, informacji archiwalnej, póki co wydaje się nie do zastąpienia, gdyż towarzyszy dokumentacji od momentu jej powstawania, a w ciągu całego procesu aktotwórczego nadawane są jej indywidualne i niepowtarzalne cechy konkretnej kancelarii, które powodują powstanie praktycznie nieusuwalnych, zarówno fizycznych jak i merytorycznych, związków między poszczegól...

December 15, 2017

Ukazała się monografia Kocka, która stanowi zwieńczenie jubileuszu 600-lecia lokacji miasta. Miło mi zaprezentować swoje odredakcyjne słowo z tejże publikacji.

Książka Dzieje Kocka od czasów najdawniejszych do najnowszych przedstawia aktualny stan wiedzy historycznej na temat miasta Kocka i jego okolicy, i przez najbliższe lata stanie się głównym punktem odniesienia dla osób poszukujących informacji historycznych dotyczących tego terenu. Do realizacji zadania zaprosiłem zarówno uznanych znawców poszczególnych epok, jak i młodych historyków, dla których tematyka kocka była jednym z pierwszych wyzwań badawczych, przez co mieli możl...

November 3, 2017

5 września 2017 r. opublikowałem na profilu społecznościowym Facebook w tajnej grupie Archiwista24, zrzeszającej 30 "zaawansowanych tożsamościowo" archiwistów, ankietę zatytułowaną Ankieta nt. maszyn w archiwach. Do dnia dzisiejszego wypełniło ją 21 osób, czyli 70% całej społeczności. Zważywszy na wspomniane zaawansowanie archiwistyczne grupy, uważam ankietę za reprezentatywną.

© Dariusz Magier, 2017

September 21, 2017

Riabinin Jan (1878–1942) archiwista, historyk. Ur. 22 VIII w Lublinie, w rodzinie o korzeniach franc.-niem.-ros. Ojciec Sergiusz Riabinin był ros. urzędnikiem Lub. Urzędu Gub. ds. Włościańskich, matka Paulina z d. Goetz – nauczycielką domową. Edukację rozpoczął w ros. gimn. w Lublinie. By uczniem prof. Hieronima Łopacińskiego, wybitnej postaci życia kulturalnego ówczesnego Lublina, który zaszczepił mu umiłowanie literatury klasycznej oraz trwałe i szerokie zainteresowania historią. Z powodu choroby związanej z postępującą utratą słuchu, w 1894 rodzice wysłali go na leczenie do Moskwy, które nie przyniosło rezultatu, co skutkował...

September 13, 2017

Oddaję do rąk Czytelników książkę na pierwszy rzut oka odmienną od innych opracowań historycznych, gdyż składającą się w zasadzie z jednej tabeli. Tabela ta zawiera wykaz osób zamieszkałych w Kocku w latach 1932-1939, a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w sferze społecznej oznaczającej zagładę miasta, jakie funkcjonowało dotychczas. 

Spis mieszkańców przedwojennego Kocka stanowi efekt kilkunastomiesięcznych badań "Rejestru mieszkańców miasta Kocka" przechowywanych w radzyńskim Archiwum Państwowym (zespół archiwalny nr 22: Akta miasta Kocka, sygn. 287-294). Jest to kolejna publikacja stanowiąca...

June 26, 2017

Satyra to przesadne, humorystyczne niby-zakamuflowane, lecz czytelne dla wszystkich, odzwierciedlenie rzeczywistości, charakterystycznych postaci, grup osób, przedstawicieli określonej idei czy wydarzeń. Satyra z premedytacją posługuje się przejaskrawieniem, ośmieszającym uwydatnieniem i wyolbrzymieniem charakterystycznych cech postaci. Jej przydatność w walce społecznopolitycznej zauważono już w starożytności, nic zatem dziwnego, że poza typowym dla zbrojnych starć arsenałem również po satyrę sięgała Armia Krajowa i poakowskie podziemie antykomunistyczne w okresie oporu antysowieckiego prowadzonego od lata 1944 r. Słusznie mnie...

Please reload

Wyniki ankiety "Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018"

July 17, 2019

1/10
Please reload

Featured Posts
Archive
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now