Problem rozpoznawania przynależności zespołowej akt sądowych

W okresie międzywojennym sądownictwo stanowiło jeden z trzech podstawowych, niezawisłych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanej w imieniu narodu. Funkcjonowały trzy piony sądownictwa: powszechne, administracyjne i wojskowe[1]. Dokumentacja wytworzona przez sądy powszechne z uwagi na ich strukturę organizacyjną oraz istotne funkcje w życiu społecznym posiada bardzo duże znaczenie zarówno do celów badawczych jak i urzędowych[2]. Z tej racji prawidłowe opracowanie akt sądowych stanowi duże wyzwanie stojące przed archiwami państwowymi. Celem artykułu jest wskazanie czynników, które spowodowały trudności w określaniu przynależności zespołowej akt sądowych okresu międzywojennego. Czy

Featured Posts
Archive
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now