Nowomowa - język biurokracji komunistycznej w Polsce (1944-1989)

Język jest jednym z elementów funkcjonowania systemów biurokratycznych. Pragmatyka działania struktur partii komunistycznej oraz jej miejsce w systemie politycznym PRL sprawiły, że Polska Partia Robotnicza i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza położyły podwaliny pod rozwiązania biurokratyczne w Polsce znane z drugiej połowy XX w. U ich źródeł znalazły się: fenomen komunistycznej biurokracji stworzonej w Związku Sowieckim i przeniesionej na polski grunt przez osoby skierowane z ZSRS do budowy komunizmu w Polsce, doświadczenia wyniesione z okresu konspiracyjnego Komunistycznej Partii Polski i początków PPR (1918-1944) oraz nieprzygotowanie merytoryczne pracowników biurowych z szybkiego awansu

Featured Posts
Archive
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now