top of page

Wyzwania archiwistyki

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach ukazała się monografia zbiorowa pt. Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, której mam przyjemność być współredaktorem.


Publikacja, której bezpośrednim pretekstem powstania było uczczenie 100 rocznicy powstania archiwów państwowych oraz 15 rocznicy specjalności archiwalnej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, dotyka róznych sfer archiwistyki. Prezentowane w niej studia dotykają prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać. Są one efektem kilku ogólnopolskich spotkań naukowych, które straniem siedleckiego środowiska archiwistycznego odbyły się w ostatnich latach, takich jak: "I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze" (2017), "Oblicza archiwów - wyzwania archiwistyki" (2018) i "II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze" (2019), i wskazują zarówno kierunek zainteresowań ich organizatorów jak i problematykę podejmowaną przez badaczy polskich operujących w obrębie nauki o archiwach. Jestem przekonany, że grono autorów zaproszonych do projektu, zarówno teoretyków jak i praktyków archiwalnych, gwarantuje istotność poruszanej problematyki.


Wbrew nazwom poprzedzających wydawnictwo konferencji, tom nie ma ściśle charakteru archiwoznawczego, co zresztą zauważył recenzujący go prof. Artur Górak, podkreślając, że pomimo "losowego doboru autorów i tematów tom niniejszy broni swojego monograficznego charakteru i będzie ważnym źródłem inspiracji i przemyśleń dla adeptów nauk o dokumencie i archiwach oraz pracowników archiwów i amatorów. Funkcja archiwalna, realizowana przez naród (społeczeństwo) polskie przede wszystkim poprzez własne państwo, ale także instytucje społeczne, w toku codziennej praktyki pogrąża się w bezmyślnych manipulacjach materiałem archiwalnym i pełzającej biurokratyzacji. Bezrefleksyjne skanowanie, kontrolowanie archiwów zakładowych, powielanie kwalifikacji w kolejnych wykazach akt prowadzi do entropii tej żywotnej potrzeby kulturowej. Dlatego ciągle trzeba odkrywać na nowo prawdy podstawowe zachowywania dziedzictwa narodowego celem świadomego reagowania na stare i nowe wyzwania archiwistyki jako nauki i służby archiwalnej jako wymiaru stosowanego".


Dziękując recenzentowi za te słowa, które najlepiej pokazują zamierzenia redaktorów tomu, zapraszam osoby zainteresowane współczesnymi wyzwaniami archiwistyki w Polsce do lektury.Książka do nabycia TUTAJ

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page