Rada Narodowa oraz Urząd Miasta i Gminy w Łosicach z lat 1973-1990 – dzieje ustrojowe aktotwórców i

W 1944 r. podział administracyjny Polski został oparty na strukturze z 1933 r. W nawiązaniu do konstytucji marcowej z 1921 roku, ale także wzorów sowieckich, tymczasowymi organami ustawodawczymi i samorządowymi władzy ustanowiono rady narodowe [1]. Na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 21 sierpnia 1944 r. terenowymi organami administracji rządowej ogólnej (zespolonej) byli w województwach wojewodowie, w powiatach – starostowie, w większych miastach – prezydenci, w mniejszych – burmistrzowie, a w gminach – wójtowie [2]. Równolegle na strukturę organów administracji terenowej nałożono system terenowych organów przedstawicielskich, które połączone były w jednolitą całość z

Arshistoria – spełnienie metodologiczne. Rec. Dariusz Magier: Czas bolszewika. Sowiecka okupacja Rad

Prace badawcze Dariusza Magiera związane z najnowszą historią Rzeczypospolitej od lat koncentrują się na szeroko pojętym zagadnieniu komunizmu. Na niwie naukowej głównie dostrzegalne są jego publikacje związane z funkcjonowaniem aparatu administracyjnego PRL i struktur PZPR oraz komunistycznej biurokracji [1]. Żmudne i obfite kwerendy archiwalne, które autor przez lata prowadził owocowały także pracami zgoła odmiennymi. Na boku prac naukowych, obłożonych zawsze dużym aparatem naukowym i erudycyjnym, powstawały mniejsze szkice, eseje, gdzieś pojawiały się dokumenty, które warto podać do druku – tak powstała książka Codzienność w cieniu sowietyzacji [2] dotycząca lat terroru stalinowskiego. Au

Featured Posts
Archive
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now