November 23, 2019

W okres niepodległego bytu państwowego Siedlce, poprzez rolę, jaką pełniły w rosyjskiej administracji gubernialnej,  wchodziły  jako centrum Podlasia, ważny ośrodek kulturalny, oświatowy, komunikacyjny i administracyjny, a przede wszystkim religijny (siedziba diecezji podlaskiej) i wojskowy (Garnizon WP), dla okalających je powiatów (siedlecki, garwoliński, łukowski, sokołowsko-węgrowski) i dekanatów Kościoła katolickiego. Silnie zaznaczyła tu swoją obecność POW, która pod koniec I wojny światowej skupiała niemal 1,5 tys. członków i współpracowników, kwitło życie polityczne. Największą popularnością cieszyła się narodowa demokra...

July 17, 2019

Raport

z wyników anonimowej ankiety internetowej pt. „Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018”, przeprowadzonej w dniach 20 lipca – 17 września 2018 r. (czas trwania 60 dni). Ankietę wypełniło 210 pracowników archiwów państwowych, co stanowiło 13,5% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2017 r. (Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2017 r., s. 83, https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2017.PDF (dostęp: 26.01.2019), i oznacza, że może być to grupa reprezentatywna do ocen statystycznych.

© Copyright by Dariusz Magier

January 9, 2019

Rozgrywający się na oczach bezdusznej światowej opinii publicznej dramat Afrykanerów w Republice Południowej Afryki, który stał się elementem krwawej rewolucji usprawiedliwianej przez świat zachodni wcześniejszym systemem politycznym kraju opartym na rasizmie, skłania do bliższego przyjrzenia się temu ustrojowi w oparciu o teorie myślicieli rewolucji i kontrrewolucji. Skoro RPA zniszczyła rewolucja, to czy apartheid był kontrrewolucją? Spróbujmy odpowiedzieć na to prowokacyjne z pozoru pytanie.

*

Republika Południowej Afryki leży w południowej części kontynentu i składa się z 9 prowincji bogatych w złoża naturalne, takie jak: złot...

January 7, 2019

Ukazał się nowy numer toruńskiego czasopisma archiwozoficznego „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” (nr 9/11/ 2018), w którym zapraszam Czytelnika w podróż po meandrach mentalności współczesnego archiwisty, związanych z jego kulturą pracy oraz wykorzystywaną technologią. Tak można by bowiem określić tematykę artykułu "Archiwiści i maszyny".

Historia archiwów to również historia urządzeń technicznych wykorzystywanych przez archiwistów. W ostatnich dziesięcioleciach rola maszyn wzrastała niepomiernie, choć w zakresie zainteresowania polskiej archiwistyki ich zaawansowane modele znalazły się stosunkowo późno. Rozwój urządzeń archiwalnych...

August 17, 2018

Jana Kołkowicza miałem zaszczyt poznać pod koniec jego aktywnego życia, w pierwszych latach XXI wieku przy okazji organizacji dorocznych czerwcowych uroczystości patriotyczno-religijnych na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica. Pomimo swego wieku, zrobił na mnie wrażenie człowieka przedsiębiorczego, pewnego swoich racji i nawykłego do stawiania czoła przeciwnościom, które to cechy potwierdzały życiorys osoby ukrywającej się przed komunistyczną bezpieką, prowadzącego opozycyjną działalność wydawniczą, po 1989 roku zakładającego zrzeszenie społeczno-kombatanckie Wolność i Niezawisłość i udzielającego się w życiu politycznym jako o...

July 27, 2018

W okresie międzywojennym sądownictwo stanowiło jeden z trzech podstawowych, niezawisłych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanej w imieniu narodu. Funkcjonowały trzy piony sądownictwa: powszechne, administracyjne i wojskowe[1]. Dokumentacja wytworzona przez sądy powszechne z uwagi na ich strukturę organizacyjną oraz istotne funkcje w życiu społecznym posiada bardzo duże znaczenie zarówno do celów badawczych jak i urzędowych[2]. Z tej racji prawidłowe opracowanie akt sądowych stanowi duże wyzwanie stojące przed archiwami państwowymi. Celem artykułu jest wskazanie czynników, które spowodowały trudności w określaniu pr...

May 8, 2018

Aby czas nie przepływał przez nas daremnie.

Tomasz a Kempis

Proloque

Biurokracja to sposób organizacji oparty na określonej umowie stosunków komunikacji. Pierwsze jej formy pojawiły się już w starożytności, kiedy to rodziła je konieczność mobilizowania ludzi do różnorakich celów (np. militarnych, podatkowych, prac irygacyjnych, budowlanych). Sam termin „biurokracja” pojawił się w wieku XVIII we Francji, a zastosowano go do organizacji administracji państwowej. Pochodzi od zbitki dwóch słów: francuskiego bureau – biur(k)o, i klasycznego greckiego słowa kratos, czyli władza. Określeniem tym wyróżniono efekt długotrwałych procesów zwi...

April 27, 2018

                                                                            1.

Symbole to archetypy kultury, podstawowe dane o stanie ducha danej grupy ludzkiej, kondycji cywilizacyjnej. Niosą ze sobą ładunek emocjonalny i informację. Bez bliższych wyjaśnień umiejscawiają reprezentantów danego symbolu w świadomości społecznej, nierzadko przekraczającej ramy państw czy kontynentów. Bo czyż potrzeba dodatkowych jeszcze informacji w przypadku posłużen...

Please reload

Wyniki ankiety "Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018"

July 17, 2019

1/10
Please reload

Featured Posts
Archive
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now