April 23, 2020

Archiwa, jak inne instytucje, funkcjonują w określonym środowisku, mają swoje otoczenie, z którym powinny się komunikować tworząc własne uniwersa[1]. Od jakości tej komunikacji, wynikającej z kultury organizacji, zależą wzajemne relacje oraz obraz archiwów w społeczeństwie[2]. Jednym z najprostszych narzędzi temu służących jest Internet, zaś archiwa państwowe wykorzystują go najczęściej w zakresie prowadzenia własnych stron internetowych oraz profili społecznościowych.

Pandemia roku pańskiego 2020 przyniosła wyraźną zmianę form pracy archiwów państwowych. Zamknięcie ich dla użytkowników w kontakcie bezpośrednim oraz obowiąze...

April 9, 2020

Instytucje archiwalne w Polsce od zarania czasów nowoczesnych postrzegane były jako placówki naukowe, zaś archiwiści jako pracownicy nauki, którzy z konieczności wykonują również funkcje urzędowe. Do naukowych zadań archiwisty należało porządkowanie akt, sporządzanie inwentarzy, repertoriów, indeksów, udostępnianie dokumentów, przygotowywanie źródeł do edycji. Powstałe w latach 50. XX w. określenie archiwalny pracownik działalności podstawowej oznaczało naukowego pracownika archiwalnego.

Współcześnie zachodzi jednak proces odchodzenia od działalności naukowej w archiwach państwowych, wyraźnie przyspieszający od przełomu XX i...

January 25, 2020

Po analizie ankiety, którą przeprowadziłem wśród pracowników archiwów państwowych w drugiej połowie 2018 roku, nie mam wątpliwości, że typowy współczesny archiwista jest człowiekiem doświadczonym, z kilkunastoletnim stażem, przywykłym do wykonywania niemal wszystkich zadań realizowanych przez archiwum, aczkolwiek nie stroniącym również od węższej specjalizacji, zwłaszcza w zakresie poszukiwań archiwalnych, opracowania zasobu, udostępniania i informacji naukowej. Jest też pracownikiem dobrze wykształconym, co predestynuje go do realizowania klasycznych zadań archiwów. Musi borykać się jednak z rozliczymi problemami wynikającymi z...

January 10, 2020

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach ukazała się monografia zbiorowa pt. Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, której mam przyjemność być współredaktorem.

Publikacja, której bezpośrednim pretekstem powstania było uczczenie 100 rocznicy powstania archiwów państwowych oraz 15 rocznicy specjalności archiwalnej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, dotyka róznych sfer archiwistyki. Prezentowane w niej studia dotykają prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kie...

January 4, 2020

Zanim władze PRL wyprowadziły żołnierzy z koszar w celu spacyfikowania Karnawału Solidarności 13 grudnia 1981 roku, zastosowali przeciwko niemu szeroką gamę działań propagandowych, a wśród nich również satyrę. Komuniści narzucili podległym sobie twórcom rysunku satyrycznego swoistą konwencję, która ukształtowała się jeszcze w okresie stalinizmu. Był to określony kod symboli i znaków, którymi posługiwano się właściwie do końca PRL. Karykatura miała być ideologiczną bronią, która nie tylko reaguje na polityczne posunięcia przeciwnika politycznego, ale też demaskuje jego cele, co oznacza, że nie tyle powinna wzbudzać śmiech, ale wr...

November 23, 2019

W okres niepodległego bytu państwowego Siedlce, poprzez rolę, jaką pełniły w rosyjskiej administracji gubernialnej,  wchodziły  jako centrum Podlasia, ważny ośrodek kulturalny, oświatowy, komunikacyjny i administracyjny, a przede wszystkim religijny (siedziba diecezji podlaskiej) i wojskowy (Garnizon WP), dla okalających je powiatów (siedlecki, garwoliński, łukowski, sokołowsko-węgrowski) i dekanatów Kościoła katolickiego. Silnie zaznaczyła tu swoją obecność POW, która pod koniec I wojny światowej skupiała niemal 1,5 tys. członków i współpracowników, kwitło życie polityczne. Największą popularnością cieszyła się narodowa demokra...

July 17, 2019

Raport

z wyników anonimowej ankiety internetowej pt. „Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018”, przeprowadzonej w dniach 20 lipca – 17 września 2018 r. (czas trwania 60 dni). Ankietę wypełniło 210 pracowników archiwów państwowych, co stanowiło 13,5% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2017 r. (Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2017 r., s. 83, https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2017.PDF (dostęp: 26.01.2019), i oznacza, że może być to grupa reprezentatywna do ocen statystycznych.

© Copyright by Dariusz Magier

January 9, 2019

Rozgrywający się na oczach bezdusznej światowej opinii publicznej dramat Afrykanerów w Republice Południowej Afryki, który stał się elementem krwawej rewolucji usprawiedliwianej przez świat zachodni wcześniejszym systemem politycznym kraju opartym na rasizmie, skłania do bliższego przyjrzenia się temu ustrojowi w oparciu o teorie myślicieli rewolucji i kontrrewolucji. Skoro RPA zniszczyła rewolucja, to czy apartheid był kontrrewolucją? Spróbujmy odpowiedzieć na to prowokacyjne z pozoru pytanie.

*

Republika Południowej Afryki leży w południowej części kontynentu i składa się z 9 prowincji bogatych w złoża naturalne, takie jak: złot...

Please reload

Archiwum, pandemia i Facebook

April 23, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts
Archive
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now