Riabinin Jan - hasło do słownika biograficznego

Riabinin Jan (1878–1942) archiwista, historyk. Ur. 22 VIII w Lublinie, w rodzinie o korzeniach franc.-niem.-ros. Ojciec Sergiusz Riabinin był ros. urzędnikiem Lub. Urzędu Gub. ds. Włościańskich, matka Paulina z d. Goetz – nauczycielką domową. Edukację rozpoczął w ros. gimn. w Lublinie. By uczniem prof. Hieronima Łopacińskiego, wybitnej postaci życia kulturalnego ówczesnego Lublina, który zaszczepił mu umiłowanie literatury klasycznej oraz trwałe i szerokie zainteresowania historią. Z powodu choroby związanej z postępującą utratą słuchu, w 1894 rodzice wysłali go na leczenie do Moskwy, które nie przyniosło rezultatu, co skutkowało całkowitą głuchotą. W Moskwie kontynuował naukę w gimn. klasyc

Spis mieszkańców Kocka sprzed 1939 r.

Oddaję do rąk Czytelników książkę na pierwszy rzut oka odmienną od innych opracowań historycznych, gdyż składającą się w zasadzie z jednej tabeli. Tabela ta zawiera wykaz osób zamieszkałych w Kocku w latach 1932-1939, a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w sferze społecznej oznaczającej zagładę miasta, jakie funkcjonowało dotychczas. Spis mieszkańców przedwojennego Kocka stanowi efekt kilkunastomiesięcznych badań "Rejestru mieszkańców miasta Kocka" przechowywanych w radzyńskim Archiwum Państwowym (zespół archiwalny nr 22: Akta miasta Kocka, sygn. 287-294). Jest to kolejna publikacja stanowiąca pomoc archiwalną wyższego rzędu opracowaną na podstawie rejestru

Featured Posts
Archive
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now