Jak zaprzepaścić dorobek dokumentacyjny własnej organizacji społecznej

Wstęp Lawinowemu w ostatnich latach wzrostowi liczby organizacji społecznych nie towarzyszyła dotychczas większa refleksja archiwalna. Jest to tym bardziej niepokojące, że tzw. trzeci sektor bądź to przejmuje współcześnie zadania administracji państwowej i samorządowej, bądź „tylko” wyprzedza je w swej aktywności, co widać szczególnie wyraźnie w okresie wzmożonego wycofywania się administracji państwowej do wielkich aglomeracji miejskich (likwidacja prowincjonalnych szkół, bibliotek, sądów, placówek pocztowych, PKS). Mamy tu do czynienia z pozostającą poza nadzorem archiwalnym sieci archiwów państwowych [1] alter-natywną polską rzeczywistością, w której funkcjonuje około 100 tys. stowarzysze

Featured Posts
Archive
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now