O rewolucji (archiwalnej) w ojczyźnie rewolucji (bolszewickiej)


Pierwsza rewolucja to pojawienie się technologii komputerowej, która wywraca do góry nogami metodykę archiwalną. To swoisty "bunt maszyn" (мятеж машин) skierowany przeciwko archiwiście. Druga to rewolucja świadomości biorąca swój początek z kryzysu klasycznego obrazu archiwum i zachwiania dychotomii archiwalnej, tzn. ciągłego nacisku na przerabianie archiwów w urzędy.


Oto główne tezy artykułu Эволюция или революция? Государственные архивы в Польше на рубеже XX–XXI в., który opublikowałem w pracy zbiorowej Документальное наследие и историческая наука, wydanej w Jekaterynburgu - mieście zamordowania przez bolszewików rodziny ostatniego cara Imperium Rosyjskiego.


Zapraszam do lektury.

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square