Archiwiści i opracowanie akt


Logika zmiany wymaga odwrócenia trendów. Wiadomo, że nie po to zmieniono "grupę trzymającą wladzę" w Archiwach Państwowych, by kontynuować kierunek wytyczany przez poprzedników. Po okresie wzmożonej krytyki, a następnie całkowitego niemal wygaszenia opracowania archiwalnego, nadeszła era ponownego nacisku na przyspieszenie opracowania. Sinusoida powtarza swą odwieczną drogę. To jest norma. Wiadomo, że trzeba opracowywać, ale jakie to opracowanie ma być?


W tekście pisanym jeszcze pod koniec poprzedniej epoki archiwalnej (a epoki liczy się w Polsce Naczelnymi Dyrektorami Archiwów Państwowych) sygnalizuję, że pewne jest, iż po zakończeniu (w ten czy inny sposób) akcji specjalnej, jaką była retrokonwersja, powróci czas opracowania zespołów archiwalnych. Zastanawiam się, czy będzie to powrót do tradycyjnego opracowania opartego na dorobku polskiej myśli i praktyki archiwalnej, jak chcieliby tego jedni, czy jakaś nowa, rewolucyjna formuła, jak sugerują inni archiwiści? Przestrzegam, że nawet najbardziej nowatorskie rozwiązania rodzące się w głowach awangardy archiwalnej realizować będą archiwiści posiadający swój własny bagaż doświadczeń, własne poglądy na archiwistykę i umiejętności ukształtowane w ciągu ponad stulecia polskiej praktyki archiwalnej. Warto pamiętać o tym wskazując kolejne koncepcje i priorytety pracy dla archiwów państwowych, i nie tracić z oczu ogólnego celu ich istnienia.


Zapraszam do zapoznania się z pełnym artykułem, który w wersji anglojęzycznej ukazał się w najnowszym numerze czasopisma "Res Historica": Organization of Archival Records in the Opinion of Archivists of State Archives in Poland Based on Results of the 2018 Survey

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square