top of page

Archiwalny Rubikon | 10.09.2022W dzisiejszych czasach świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Polskie archiwa państwowe pod wpływem rewolucji technologicznej i kulturowej również stoją przed wyborem drogi dalszego rozwoju i kierunków działań. Wraz z prof. Siergiejem Posochowem przedstawiamy główne przyczyny zmian w systemie archiwalnym i próbujemy odpowiedzieć na pytanie: z czego one wynikają, w jakich sferach pracy archiwalnej mają miejsce i na jakich poziomach. Poprzez zarysowanie portretu statystycznego pracownika współczesnego archiwum państwowego w Polsce analizujemy przemiany zachodzące w świadomości archiwistów, poczuciu własnej wartości oraz kondycji intelektualnej i zawodowej. Konfrontujemy ten obraz z sytuacją w archiwach ukraińskich działających na podobnym obszarze geograficznym, choć z doświadczeniem realiów Związku Sowieckiego i innej ścieżki rozwojowej postkomunizmu. Doświadczenie trwającej na Ukrainie wojny i związana z nią zmiana postaw społecznych na stanowczo prozachodnie sprawia, że kierunki rozwojowe polskiej archiwistyki stają się obecnie dla Ukraińców również coraz ciekawszym wzorcem do naśladowania.

Zapraszam do lektury.


https://czasopisma.uph.edu.pl/historiaswiat/article/view/3038

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page