top of page

Archiwalny Rubikon | 10.09.2022W dzisiejszych czasach świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Polskie archiwa państwowe pod wpływem rewolucji technologicznej i kulturowej również stoją przed wyborem drogi dalszego rozwoju i kierunków działań. Wraz z prof. Siergiejem Posochowem przedstawiamy główne przyczyny zmian w systemie archiwalnym i próbujemy odpowiedzieć na pytanie: z czego one wynikają, w jakich sferach pracy archiwalnej mają miejsce i na jakich poziomach. Poprzez zarysowanie portretu statystycznego pracownika współczesnego archiwum państwowego w Polsce analizujemy przemiany zachodzące w świadomości archiwistów, poczuciu własnej wartości oraz kondycji intelektualnej i zawodowej. Konfrontujemy ten obraz z sytuacją w archiwach ukraińskich działających na podobnym obszarze geograficznym, choć z doświadczeniem realiów Związku Sowieckiego i innej ścieżki rozwojowej postkomunizmu. Doświadczenie trwającej na Ukrainie wojny i związana z nią zmiana postaw społecznych na stanowczo prozachodnie sprawia, że kierunki rozwojowe polskiej archiwistyki stają się obecnie dla Ukraińców również coraz ciekawszym wzorcem do naśladowania.

Zapraszam do lektury.


Comments


Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page