Ankieta "Maszyny w archiwach"

5 września 2017 r. opublikowałem na profilu społecznościowym Facebook w tajnej grupie Archiwista24, zrzeszającej 30 "zaawansowanych tożsamościowo" archiwistów, ankietę zatytułowaną Ankieta nt. maszyn w archiwach. Do dnia dzisiejszego wypełniło ją 21 osób, czyli 70% całej społeczności. Zważywszy na wspomniane zaawansowanie archiwistyczne grupy, uważam ankietę za reprezentatywną.

© Dariusz Magier, 2017

Featured Posts