Wypromowani doktorowie:

 

 1. Paweł Orłowski, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej. Struktury. ludzie, działalność (UPH, 2021).

 2. Piotr Romanowski, Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 (UPH, 2020).

 3. Paweł Wiktorowicz, Łowiectwo w województwie lubelskim w latach 1918-1939 (UPH, 2021).

 

 

Wypromowani magistrowie:

 1. Marta Basak, Struktura dokumentacji w Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (UPH, 2018).

 2. Katarzyna Biaduń, Władysław Gomułka wobec Października 1956 i Marca 1968. Studium porównawcze (UPH, 2017)

 3. Izabela Bogusz, Kancelaria i archiwum Urzędu Miasta Lublin (Siedlce, 2018).

 4. Ziemowit Bylicki, Mariawici w świetle dokumentacji siedleckich struktur Urzędu do Spraw Wyznań (1950-1989) (UPH, 2021)

 5. Dawid Drzewowski, Dokumentacyjne aspekty działalności gospodarczej na przykładzie firmy Jastrzębski Opel Siedlce (UPH, 2020).

 6. Damian Fiołek, Działalność Julii Bristyger w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956 (UPH, 2019)

 7. Marcin Frank, Konspiracja narodowa na Podlasiu w latach 1939-1944 (UPH, 2018).

 8. Ewa Jasińska, Kancelaria i archiwum tygodnika regionalnego "Echo Katolickie" (UPH, 2018).

 9. Tomasz Jasiński, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w powiecie siedleckim w okresie międzywojennym w świetle dokumentacji Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Siedlcach z lat 1918-1933 (UPH, 2021).

 10. Wioletta Kackiewicz, Obieg dokumentacji i przechowywanie akt w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (UPH, 2019).

 11. Konrad Kalski, Korea Północna w epoce Kimów (UPH, 2019).

 12. Aneta Klewek, Kancelaria i archiwum Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu (UPH, 2019).

 13. Anna Kłoś, Aktywność kombatancka żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Zenona" 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej (UPH, 2020).

 14. Mariusz Płatkowski, Obieg i przechowywanie dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach (UPH, 2019).

 15. Joanna Potyra-Kowalska, Konspiracja i zbrojne podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950 (UPH, 2019).

 16. Anna Sobiczewska, Kobiety jako sprawcy przestępstw w międzywojenny Siedlcach (UPH, 2020).

 17. Tetyana Stradomska, Interwencje zbrojne ZSRR na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 roku. Studium porównawcze (UPH, 2017).

 18. Anna Szostak, Struktura i działalność Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w powiecie mińskim  w latach 1949-1955 (UPH, 2020).

 19. Kamila Tyburczy, Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym (UPH, 2017).