Wypromowani doktorowie:

 

 1. Paweł Orłowski, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej. Struktury. ludzie, działalność (Siedlce, 2021).

 2. Piotr Romanowski, Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 (Siedlce, 2020).

 

 

Wypromowani magistrowie:

 1. Marta Basak, Struktura dokumentacji w Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (Siedlce, 2018).

 2. Katarzyna Biaduń, Władysław Gomułka wobec Października 1956 i Marca 1968. Studium porównawcze (Siedlce, 2017)

 3. Izabela Bogusz, Kancelaria i archiwum Urzędu Miasta Lublin (Siedlce, 2018).

 4. Dawid Drzewowski, Dokumentacyjne aspekty działalności gospodarczej na przykładzie firmy Jastrzębski Opel Siedlce (Siedlce, 2020).

 5. Damian Fiołek, Działalność Julii Bristyger w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956 (Siedlce, 2019)

 6. Marcin Frank, Konspiracja narodowa na Podlasiu w latach 1939-1944 (Siedlce, 2018).

 7. Ewa Jasińska, Kancelaria i archiwum tygodnika regionalnego "Echo Katolickie" (Siedlce, 2018).

 8. Wioletta Kackiewicz, Obieg dokumentacji i przechowywanie akt w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Siedlce, 2019).

 9. Konrad Kalski, Korea Północna w epoce Kimów (Siedlce, 2019).

 10. Aneta Klewek, Kancelaria i archiwum Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu (Siedlce, 2019).

 11. Anna Kłoś, Aktywność kombatancka żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Zenona" 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej (Siedlce 2020).

 12. Mariusz Płatkowski, Obieg i przechowywanie dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach (Siedlce, 2019).

 13. Joanna Potyra-Kowalska, Konspiracja i zbrojne podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950 (Siedlce, 2019).

 14. Anna Sobiczewska, Kobiety jako sprawcy przestępstw w międzywojenny Siedlcach (Siedlce, 2020).

 15. Tetyana Stradomska, Interwencje zbrojne ZSRR na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 roku. Studium porównawcze (Siedlce, 2017).

 16. Anna Szostak, Struktura i działalność Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w powiecie mińskim  w latach 1949-1955 (Siedlce, 2020).

 17. Kamila Tyburczy, Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym (Siedlce, 2017).