December 20, 2017

Wstęp

Powojenne szkolnictwo polskie poddane zostało radykalnym przemianom wplecionym w proces sowietyzacji kraju, które pozwalają na kreślenie ich mianem rewolucyjnych w sferze strukturalnej a zwłaszcza ideowej. Nie może zatem dziwić, że na czele Resortu Oświaty PKWN postawiono Stanisława Skrzeszewskiego, przedwojennego działacza kominternowskiego przybyłego z ZSRR. Kierunek zmian programowo-ideologicznych powojennej szkoły firmować miał Wydział Reformy Szkolnej Resortu Oświaty PKWN z Eustachym Koroczko na czele, a po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy – Departament Reformy Szkolnej i Programów Ministerstwa Oświaty, któremu p...

December 19, 2017

Prolog. Słowo o genetyce archiwalnej

Archiwalna zasada proweniencji, bo do niej właściwie sprowadzają się poniższe rozważania, nadal stanowi kluczową w polskiej archiwistyce. Pomimo pojawienia się nowych możliwości technologicznych w zakresie zapisu, a przede wszystkim wyszukiwania, informacji archiwalnej, póki co wydaje się nie do zastąpienia, gdyż towarzyszy dokumentacji od momentu jej powstawania, a w ciągu całego procesu aktotwórczego nadawane są jej indywidualne i niepowtarzalne cechy konkretnej kancelarii, które powodują powstanie praktycznie nieusuwalnych, zarówno fizycznych jak i merytorycznych, związków między poszczegól...

December 15, 2017

Ukazała się monografia Kocka, która stanowi zwieńczenie jubileuszu 600-lecia lokacji miasta. Miło mi zaprezentować swoje odredakcyjne słowo z tejże publikacji.

Książka Dzieje Kocka od czasów najdawniejszych do najnowszych przedstawia aktualny stan wiedzy historycznej na temat miasta Kocka i jego okolicy, i przez najbliższe lata stanie się głównym punktem odniesienia dla osób poszukujących informacji historycznych dotyczących tego terenu. Do realizacji zadania zaprosiłem zarówno uznanych znawców poszczególnych epok, jak i młodych historyków, dla których tematyka kocka była jednym z pierwszych wyzwań badawczych, przez co mieli możl...

Please reload

Ja, Archiwista. Portret zbiorowy archiwistów

January 25, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts
Archive
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now